Slovak Deutsch English
A- A A+

Get Adobe Flash player

Pohotovo. Spoľahlivo. Zodpovedne.

Procus s.r.o je inžinierska spoločnosť poskytujúca služby v oblasti priemyselnej automatizácie. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti z oblasti chemického, petrochemického, sklárskeho, papierenského, potravinárskeho, farmaceutického, energetického, automobilového a oceliarskeho priemyslu, ako aj vodného a odpadového hospodárstva.

Špecializujeme sa na všetky aspekty riadiacich systémov: návrh riadiacich stratégií, analýza aktuálneho stavu projektu, vývoj riadiacej databázy, užívateľské rozhranie, pokročilé aplikácie, inštalácia, testovanie, uvádzanie do prevádzky, tréning, údržba a plná podpora. Dôležitou súčasťou firemnej stratégie je systematické vzdelávanie, osvojovanie si skúseností a poznatkov reálnych projektov.

Novinky:

  • Inžiniering a programovanie riadiacich systémov Rockwell pre zákazníka z oblasti krmív a biopalív úspešne ukončené uvedením do prevádzky.
  • Spoločnosť Procus je registrovaná ako ABB Global Supplier.
  • Naši inžinieri úspešne ukončili viacero projektov v papierenskej oblasti s riadiacimi systémami Siemens, Honeywell a ABB.
  • Úspešne sme ukončili projekty kombinovanej výroby elektriny a tepla s riadiacimi systémami ABB a Honeywell.
  • Dobrý štart k úspešnej spolupráci so spoločnosťou Accenture vo vývoji softvéru.