Procus

O nás

Firma Procus je zameraná na inžiniering a programovanie distribuovaných riadiacich systémov (ABB, Honeywell, Foxboro I/A Series, Emerson, Yokogawa, Siemens, Wonderware), programovateľných logických automatov (ABB, Triconex, Siemens, Allen Bradley, Schneider, Hima, B&R), vývoj pokročilých aplikácií, simulácií procesov a inžiniering databáz.


Procus Vás podporuje počas celého životného cyklu projektu.

 • Manažment projektu
 • Realizácia inžinierskych servisov
 • Optimalizácia služieb
 • Zvyšovanie úrovne služieb
 • Servisy podľa požiadaviek zákazníka
 • Technické služby

Procus poskytuje služby, ktoré pridávajú hodnotu vo všetkých fázach projektu.

Prípravná fáza

 • Štúdie uskutočniteľnosti projektu
 • Špecifikácie návrhu procesu
 • Vyhodnotenie riadiacich systémov
 • Návrh a vývoj riadiacej stratégie

Projektová fáza

 • Manažment projektu
 • CAD
 • Implementácia riadiacich stratégií
 • Konfigurácia a programovanie riadiaceho systému
 • Testovanie
 • Nábeh procesu/prevádzky

Pred- a po-nábehová fáza

 • Technická a inžinierska podpora
 • Optimalizácia systému
 • Tvorba a aktualizácia dokumentácie
 • Tréning operátorov a personálu


Konfigurácia DCS

Pracovníci spoločnosti Procus majú rozsiahle skúsenosti s návrhom, implementáciou a nábehom distribuovaných riadiacich systémov. Naši zamestnanci majú skúsenosti ako systémoví alebo aplikační inžinieri. Opakovane sme ukázali naše schopnosti aplikovať riadenie a bezpečný nábeh technologických procesov. Pre programovanie, konfiguráciu riadiacej databázy a tvorbu operátorských obrazoviek používame najnovšie inžinierske nástroje.


PLC Programovanie

V každom kroku vývoja aplikácií starostlivo uplatňujeme kontrolu kvality. Naši inžinieri majú technické znalosti a skúsenosti podporiť každý projekt od jeho počiatočnej fázy až po nábeh systému.


Nábeh a uvedenie do prevádzky

Tajomstvo nášho úspechu spočíva v bezpečnom a včasnom ukončení Vašich projektov pod hranicou rozpočtu. Naši inžinieri a technici úzko spolupracujú s personálom obsluhy, prevádzky a údržby pri vytváraní možných riešení. Starostlivo dokumentujeme a kontrolujeme všetky testovacie procesy.


Výberom tímu Procus sa môžete spoľahnúť na dlhoročné skúsenosti a realizáciu projektu v žiadanom čase a v rámci rozpočtu.