Procus


AMS je podniková aplikácia určená na zbieranie a ukladanie informácií o alarmoch, rôznych druhov správ a iných procesných údajov z rôznych riadiacich systémov. Prostredníctvom tejto aplikácie sú procesné dáta prístupné všetkým užívateľom v rovnakom čase a prezentované pohodlným a užívateľsky príjemným spôsobom. AMS pozostáva z 3 vrstiev - server, klient a špecifický systémový adaptér.


Server

Hoci je AMS založené na J2EE technológii nevyžaduje prítomnosť aplikačného servera. TCP server ako napríklad Tomcat v kombinácii so štandardnou relačnou databázou sú postačujúce a aplikácia môže byť umiestnená do už existujúceho web-kontainera a databázovej infraštruktúry. Ak nie je k dispozícii žiadna databáza, je možné si vybrať od voľne dostupných riešení (Tomcat – MySQL) až po riešenia ako sú napríklad JBoss, Weblogic - MSSQL, ORACLE.


Klient

AMS je webová aplikácia a všetky užívateľské a administračné operácie so systémom sú realizované prostredníctvom webového prehliadača. Systém je testovaný na všetkých štandardných prehliadačoch (IE, Firefox, Chrome). V prípade potreby vieme pripraviť riešenie s využitím Google Chrome, ktoré eliminuje bežné problémy webových aplikácií.


Špecifický systémový adaptér

Pre komunikáciu s rôznymi systémami využívame malé, pre daný systém špecifické aplikácie - Adaptéry. Adaptér komunikuje so systémom štandardným spôsobom (api DLL, COM, OLE, ODBC) a späť posiela zozbierané dáta asynchrónne na server.


Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka AMS aplikácie. Každý užívateľ má vytvorené svoje konto s prihlasovacím meno, heslom a rôznymi úrovňami prístupu.Správa adaptérov

Pre správu pripojených adaptérov k systému sú k dispozícii dve obrazovky, ktoré umožňujú zistiť súčastnú konfiguráciu adaptéra, pridať nový adaptér, upraviť konfiguráciu existujúceho adaptéra alebo jeho úplné vymazanie zo systému. Prístup k týmto obrazovkám a úpravám je umožnený len administrátorom.Správa kolektorov

Kolektor je termín použitý pre pomenovanú jednotku zbierajúcu správy v adaptéri pre príslušný riadiaci systém. Na adaptéry môže byť viacero kolektorov a každý z nich môže zbierať rôzne typy informácií. Kolektory môžu byť pridávané a odoberané počas behu aplikácie. Podobne ako pri správe adaptérov, aj v tomto prípade sú tieto obrazovky prístupné iba administrátorom.Monitorovanie systému

Veľmi dôležitou súčasťou aplikácie je obrazovka pre monitorovanie systému. Sú tu zobrazené všetky systémové adaptéry a kolektory spolu s ich stavom a dátumom poslednej aktualizácie. Taktiež tu je umožnené spustiť a zastaviť adaptéry. Opäť sú tu potrebné administrátorské prístupové práva.Správy

Aplikácia poskytuje niekoľko náhľadov pre zobrazovanie správ. Najzákladnejší je list správ. Zobrazuje správy zo všetkých systémov, adaptéry a kolektory. Správy môžu byť filtrované podľa dátumu, času, adaptéru, kolektoru a typu.Štatistiky

Na tejto obrazovke sú zobrazené alarmy s najvyšším výskytom prostredníctvom koláčového diagramu. Na základe požiadaviek vieme dopracovať akúkoľvek formu štatistického zobrazenia správ.List správ Foxboro

Obrazovka špecifického zobrazenia správ prispôsobená pre správy systému Foxboro. Sú tu zobrazené všetky potrebné parametre správ a taktiež je umožnené filtrovanie správ podľa kompaundov a blokov. V prípade potreby filtrovania správ podľa iných parametrov vieme dopracovať na základne špecifikácie.Detailné zobrazenie správy

Je tu umožnené zobrazenie všetkych parametrov vybranej správy v tabuľkovej forme. Zobrazené parametre závisia na type správy. Je možné dopracovať a poskytnúť filtrovanie na základe akéhokoľvek parametra správ.Administrácia užívateľov

Prostredníctvom tejto obrazovky môže administrátor veľmi jednoducho pridávať, upravovať a vymazávať užívateľov. Taktiež je tu možné upravovať ich práva.Ďalšie možnosti

Táto prezentácia stručne popisuje AMS a jeho základné funkcie. Zo skúseností vieme, že požiadavky klientov na takýto druh systému sú rôzne. AMS aplikácia je navrhnutá tak, aby bola ľahko rozšíriteľná a modifikovateľná. AMS môže byť pripojené k existujúcej systémovej infraštruktúre. Rôzne neštandardné systémy môžu byť pripojené k AMS prostredníctvom existujúcej alebo novovytvorenej technológie. Sme schopní poskytnúť riešenia presne podla požiadaviek zákazníka.