Procus

Inžinierske služby

Inžinieri z Procus s.r.o. sú k dispozícii pre inžinierske a programátorské kontrakty. Procus ponúka najlepšie riešenia v oblasti automatizovaných systémov riadenia a možnosť vycestovania našich inžinierov k zákazníkom.


Vedomostná základňa

Vzdelanie:

Všetci naši inžinieri majú ukončené inžinierske (magisterské) štúdium na STU BA/Žilinskej Univerzite, viacerí s červeným diplomom, niektorí majú štátnicu z manažmentu prípadne marketingu.


Špecializácia:

Firma Procus sa orientuje na automatizované systémy riadenia technologických procesov, inžiniering a programovanie distribuovaných riadiacich systémov (DCS), programovateľných logických automatov (PLC), vývoj špecializovaných aplikácií a databázový inžiniering.

Máme skúsenosti s nasledovnými riadiacimi systémami:


Distribuované riadiace systémy

 • ABB
 • Honeywell
 • Siemens PCS7
 • Foxboro I/A Series
 • Wonderware
 • Yokogawa
 • Emerson

Programovateľné logické automaty

 • ABB
 • Siemens
 • Allen Bradley - Rockwell
 • Honeywell FSC, SM
 • Beckhoff/Wago
 • B&R
 • Hima
 • Triconex
 • Schneider
 • Yokogawa

Nástroje CAE

 • ELCAD
 • AUTOCAD
 • E-PLAN
 • PRODOK
 • Logidoc
 • MS-Project
 • Comos

HMI

 • Wonderware
 • Siemens
 • Rockwell
 • Zenon

Ponúkame Vám podporu počas celého životného cyklu projektu:

 • Projektový manažment
 • Implementácia
 • Optimalizácia
 • Upgrade systému
 • Zákaznícke úpravy
 • Technické služby

Znalosť systémov

ABB systémy:

 • Systém 800xA
  • CPs: AC800M
  • Engineering Workplace/Plant Explorer
  • Control Builder M
  • Graphics Builder
 • Freelance
  • CPs: AC800F, AC700F
  • Control Builder F
  • DigiVis
 • AC500
  • CPs: AC500, AC500-eCo
  • AC500 Control Builder PS501
 • AC450 Advant
  • Function Chart Builder, Online Builder, Application Builder
 • Displays and operator panels CP400
  • CP400Soft
 • Logic relays CL-range
  • CL-Soft

Honeywell systémy:

 • Experion systém
  • LS R310 and PKS R430
  • C300 Controller, Series C I/O
  • Configuration Studio, Control Builder
  • HMIWeb Display Builder
  • Bulk Edit
 • HC 900
  • Controller C75S CPU
  • Process Control Designer
 • Fail Safe Controller, Safety Manager
  • FSC Navigator 60x - 71x
  • Safety Builder R151.4

Siemens systémy:

 • Siemens Step7, PCS7, TIA Portal
 • S7-400, S7-300, S7-200, S7-1200, S7-1500
 • PCS7BasisLibrary, PCS7 APL, Sipaper APL, F-Systems
 • LAD, FBD, STL, SCL, CFC, SFC
 • ProTool, WinCC flexible, WinCC

Foxboro I/A Series:

 • Foxboro I/A Series version 4.x-9.x
 • MG, DI, CP40, CP60, FCP270, FCP280
 • EVO - Archestra IDE
 • FoxCAE
 • FoxSFC, HLBL
 • AIM*AT Suite
 • I/A Batch
 • Display Manager, FoxDraw, InTouch
 • Programovanie sekvencií a skriptov
 • Komunikácia s podsystémami
 • Vývoj neštandardných aplikácií a softvéru (C/C++, Java, VB)

Rockwell systémy:

 • ControlLogix 5570-L7 Controllers
 • CompactLogix 1769-L23x, L3x Controllers
 • RSLogix 5000, RSLinx
 • Rockwell Automation Factory Talk

Triconex systémy:

 • Tricon
 • Tristation, SOE.
 • Znalosť štandardných, Tricon and Triconex knižničných blokov.

Wonderware systémy:

 • InTouch
 • Wonderware Historian
 • Komunikačné drive-re (I/O Servers - PLC, DCS for Siemens, Schneider, Rockwell, GE Fanuc, ZAT etc.)

Emerson systémy:

 • DeltaV Control Studio
 • DeltaV Operate - building process graphics
 • Active-X programming and VBA scripting

Yokogawa systémy:

 • Production Control System: CS1000, CS3000
 • Safety Instrumented System: ProSafe-RS
 • Graphic Builder for designing of process graphics
 • Programovanie sekvencií

Beckhoff systémy:

 • TwinCAT2 (Codesys)
 • TwinCAT3 PLC, Motion
 • Vytváranie logiky pomocou programovacích jazykov podľa normy IEC 61131-3
 • Programovanie a používanie vlastných knižníc

HIMA systémy:

 • HIMaX, HIMatrix, H41, H51, Planar4, Planar F systems
 • SILworX, ELOP II
 • Vytváranie logiky pomocou programovacích jazykov podľa normy IEC 61131-3

B&R systémy:

 • PLC Systems X20, X67, Power Panel, Panel PC, Automation PC
 • Automation Studio
 • Vytváranie logiky pomocou programovacích jazykov podľa normy IEC 61131-3

CAD návrh projektov:

 • CAD kreslenie
 • Technické kreslenie, kreslenie diagramov, návrh a projektovanie
 • Dokumentácia a výkresy pre tvorbu a návrh
 • Skúsenosti v strojnom inžinierstve pokrývajúce návrh, vývoj, riadenie projektu a uvádzanie do prevádzky, cez rôzne odvetvia priemyslu
 • Počítačom riadené kreslenie a tvorba náčrtov pomocou programov AutoCAD a Microstation

Znalosť procesov

Procus poskytuje služby, ktoré pridávajú hodnotu vo všetkých fázach projektu.


Prípravná fáza

 • Štúdie uskutočniteľnosti projektu
 • Špecifikácie návrhu procesu
 • Vyhodnotenie riadiacich systémov
 • Návrh a vývoj riadiacej stratégie

Projektová fáza

 • Manažment projektu
 • CAD
 • Implementácia riadiacich stratégií
 • Konfigurácia a programovanie riadiaceho systému
 • Príprava testovacích postupov a dokumentácie, Testovanie
 • Nábeh procesu/prevádzky

Pred- a po-nábehová fáza

 • Technická a inžinierska podpora
 • Optimalizácia systému
 • Tvorba a aktualizácia dokumentácie

Migrácia a aktualizácia projektov

Pri obnovovaní existujúcich systémov sa vyžaduje, aby doba odstavenia systému počas údržby bola čo najkratšia. Naši inžinieri disponujú nasledujúcimi dlhoročnými skúsenosťami s migráciou a aktualizáciou projektov:


 • Reverzný inžiniersky prístup pre zabezpečenie identických vlastností nového riadiaceho systému
 • Návrh a nasadenie riadiaceho systému
 • FAT, SAT, uvádzanie do prevádzky a podpora pri nábehu

pre systémy:


 • Cegelec C370 -> Triconex
 • Hartmann&Braun -> Foxboro IA
 • HIMA -> Triconex
 • Hartmann&Braun, HIMA -> PCS7
 • Westinghouse -> Foxboro IA

Špecializované služby:

 • Návrh a implementácia DCS/PLC systémov
 • Návrh riadiacej databázy
 • Vývoj a implementácia grafických užívateľských rozhraní
 • Programovanie a asistencia pri spustení do prevádzky
 • Systémová podpora a školenia

Konfigurácia DCS

Pracovníci spoločnosti Procus majú rozsiahle skúsenosti s návrhom, implementáciou a nábehom distribuovaných riadiacich systémov. Naši zamestnanci majú skúsenosti ako systémoví alebo aplikační inžinieri. Opakovane sme ukázali naše schopnosti aplikovať riadenie a bezpečný nábeh technologických procesov. Pre programovanie, konfiguráciu riadiacej databázy a tvorbu operátorských obrazoviek používame najnovšie inžinierske nástroje.


PLC Programovanie

V každom kroku vývoja aplikácií starostlivo uplatňujeme kontrolu kvality. Naši inžinieri majú technické znalosti a skúsenosti podporiť každý projekt od jeho počiatočnej fázy až po nábeh systému.


Nábeh a uvedenie do prevádzky

Tajomstvo nášho úspechu spočíva v bezpečnom a včasnom ukončení Vašich projektov pod hranicou rozpočtu. Naši inžinieri a technici úzko spolupracujú s personálom obsluhy, prevádzky a údržby pri vytváraní možných riešení. Starostlivo dokumentujeme a kontrolujeme všetky testovacie procesy.

Spoločnosť Procus poskytuje v rámci nábehu a uvádzania do prevádzky nasledovné služby:


 • Asistencia pri nábehu
 • Kalibrácia snímačov
 • Loopcheck
 • Testovanie a overovanie riadiacich algoritmov
 • Nastavovanie riadiacich slučiek