Procus

Pracovné príležitosti

policeman
Ponúkame:

• Príležitosť pracovať na technicky vyspelých projektoch po celom svete
• Stať sa súčasťou vysoko motivovaného tímu profesionálov
• Profesijný a osobnostný rast

policeman
Ak spĺňate nasledujúce kritériá:

• Vzdelanie: minimálne univerzitné, technického zamerania
• Ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický, nemecký) alebo iného svetového jazyka
• Ste tímový hráč
• Máte pohotový a systematický postoj k riešeniu problémov