Procus


Procus Pack softvér ponúka elegantné riešenie na prístup k informáciám z Foxboro IA systému v samostatne bežiacej verzii a distribuovanie týchto informácií medzi viacerých klientov v klient/server verzii.

Práca s Procus Pack softvérom vám umožní získať vami požadované informácie z IA systému rýchlo a ľahko.

Procus Pack je dodávaný v dvoch edíciách:Klient/server edícia

Client / server version is designed for environments with multiple users who access information from a central Control Database.

Klient/server verzia je navrhnutá pre prostredie, kde viacero užívateľov pristupuje k informáciám z centrálnej riadiacej databázy.