Procus

Petrochémia


Projekt: BHC Anlage, Leuna, Deutschland
Popis práce: Vývoj SW

System: Foxboro I/A Series, ICC, Foxview

Projekt: BHC Anlage, Leuna, Deutschland
Popis práce: Nábeh monitoringu a regulácie ohrievačov

System: Foxboro I/A Series

Projekt: Stavrolen, Buddenovsk, Rusko
Práca: Commissioning kompresorovej stanice, spustenie stnice a podpora pri nábehu

Systém: Honeywell HC 900

Projekt: 4 piestové kompresory so spoločným chladiacim systémom, Nemecko
Práca: PLC programovanie, funkčné skúšky

Systém: Honeywell HC900, ControlDesigner

Projekt: Rafinéria SLOVNAFT, Bratislava
Práca: vývoj, testovanie a FAT riadiaceho softvéru pre transformačnú stanicu

Systém: Siemens S7-300

Projekt: Rafinéria Total Leuna
Práca: aktualizácia riadiaceho systému Foxboro IA Series

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: VTA / Rafinéria Total Leuna
Práca: Loading Control system revamp

Systém: Foxboro I/A Series, HIMA

Projekt: VTA / Rafinéria Total Leuna
Práca: Loading Control system revamp

Systém: Foxboro I/A Series, HIMA

Projekt: Cirkulačné vodné chladenie, SLOVNAFT, Slovakia
Práca: podpora nábehu po plánovanej odstávke

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: NOVOKUIBYSHEVSK Lubes and Additives Plant
Práca: vývoj, testovanie a Factory Acceptance Test (FAT) užívateľského rozhrania

Systém: Yokogawa PLC - ProSafe, STARDOM, FAST TOOLS BENTLY NEVADA, Siemens S7, Siemens PCS7, Zariadenia: kompresory pre N2/H2

Projekt: Al Jubail, Germany
Práca: spojité riadenie deduktívny výpočtový model a safety critical vyjasnenie algoritmov dohľad nad implementáciou v riadiacom systéme Honeywell

Systém: Honeywell

Projekt: RWE Stassfurt
Práca: programovanie a testovanie

Systém: ABB 800xA, AC800M, Zariadenia: kompresory

Projekt: Lyondel Basell - spracovanie etylénu / propylénu
Práca: servis riadiacej databázy a užívateľského rozhrania počas odstávky kontrola riadiacich slučiek

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: Air Liquid GmbH - systém pre chladiacu vodu a záložný systém
Práca: vývoj riadiacej databázy a užívateľského rozhrania Factory Acceptance Test (FAT) Site Acceptance Test (SAT) podpora pri nábehu

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: Turkmenbashi Rafinéria
Práca: programovanie

Systém: Triconex

Projekt: PETROM Rafinéria and Offshore
Práca: programovanie

Systém: Foxboro I/A Series, Triconex

Projekt: Saudi Kayan
Práca: vývoj riadiacej databázy

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: OMV Gas GmbH
Práca: tvorba užívateľského rozhrania

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: Erdoelchemie Köln Rafinéria
Práca: Foxboro I/A series inžiniering

Systém: Foxboro I/A Series, Zariadenia: cracker 5 revamp

Projekt: Agip AKCO
Práca: Riadenie projektu DCS – I/A Series vývoj aplikácie F&G - Triconex safety systém ESD - Triconex safety systém ICSS Modpacks implementácia ICSS (Integrované riadenie & Safety Systém) FAT aktivity ICSS (Integrované riadenie & Safety Systém) SAT aktivity

Systém: Foxboro I/A Series, Triconex

Projekt: IES Mantova
Práca: IACC vývoj riadiacej databázy Triconex programovanie tvorba užívateľského rozhrania podpora pri nábehu

Systém: Foxboro I/A Series, Triconex

Projekt: Bayernoil Rafinéria
Práca: vývoj riadiacej databázy tvorba užívateľského rozhrania nábeh a uvedenie do prevádzky

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: Bonga FPSO (uskladnenie produktov na lodi a ich vykládka)
Práca: návrh špecifikácií projektu vývoj riadiacej databázy vývoj aplikácie (sekvencie) tvorba užívateľského rozhrania sériová komunikácia – OPC administrácia projektovej databázy výkonové analýzy pre účely upgrade-u FAT, SAT a podpora pri nábehu

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: TOTAL
Práca: tvorba užívateľského rozhrania

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: TOTAL - POX - Methanol plant
Práca: tvorba užívateľského rozhrania simulátor na školenie operátorov, HIMA - analýzy aktuálneho stavu inštalácia a asistencia pri preklápaní slučiek

Systém: Foxboro I/A Series

Projekt: Total Rafinéria, Leuna
Práca: inžinierske služby v plnom rozsahu, od začiatku projektu až po bežnú prevádzku návrh riadiacich stratégií v spolupráci s klientmi analýza aktuálneho stavu projektu vývoj riadiacej databázy sekvenčné programovanie a skriptovanie komunikácia s podsystémami tvorba užívateľského rozhrania FAT, SAT, inštalácia na mieste, nábeh, školenie operátorov 24 hodinová servisná pohotovosť

Systém: Foxboro I/A Series