Procus

Krmivá a biopalivá


PROJEKT: VÝROBA KRMÍV PRE RYBY – MILAS, TURECKO
Práca: Podpora pri nábehu

Systém: Allan Bradley, Compact Logix L33ERM

PROJEKT: VÝROBA KRMÍV PRE RYBY – RAISIO, FÍNSKO
Práca: Podpora pri nábehu

Systém: Siemens TIA Portal V14, CPU1513

PROJEKT : PÁSOVÁ SUŠIAREŇ, Poľsko
Popis Práce: nábeh

System: Tia Portal

Projekt: Proteina Animal = Mexico
Popis práce: IBN, podpora produkcie

Systém: Allen Bradley 1769–L33ER

Projekt: Feed&Biofuel, Česká republika
Popis práce: IBN, podpora produkcie

Systém: Rockwell RS Logix5000 V24.11, CPU L33, Zenon v7.11

Feed&Biofuel – Privimi-Volosovo, Russia MCPS – panel System
Popis práce: Nábeh MFS, Loopcheck, podpora produkcie.

Systém: Touchscreen panel PC2100 R&B, PLC - Rockwell RS Logix5000 V24.11, CPU L33, Zenon v7.11-soft Licens

Projekt: Fabrika na výrobu krmív - Poľsko, Podkonice Dúže
Práca: Uvedenie linky do prevádzky, ladenie, podpora produkcie

Systém: Allen Bradley L75, Zenon v 7.11

Projekt: Granulátor na plnotučné sójove krmivá - Peru, Chancay
Práca: Podpora pri nábehu a počas prevádzky

Systém: Allen Bradley L33ER

Projekt:Regulátor vlhkosti a sušička pre hotovú produkciu granulátov
Práca: Podpora pri nábehu

Systém: Allen Bradley L27ERM

Projekt: Granulátor pre výrobu krmív
Práca: Podpora pri nábehu a počas prevádzky, riadenie receptúr

Systém: Allen Bradley 1769-L72

Projekt: FEED PLANT - Magnitogorsk, Rusko
Práca: Podpora pri nábehu a počas prevádzky

Systém: Allen Bradley 1769–L75, 1769–L33ER

Projekt: FEED PLANT – Standerton, Južná Afrika
Práca: Podpora pri nábehu a počas prevádzky

Systém: Allen Bradley 1769–L33ER