Procus

Sklársky priemysel


Projekt: Samsung Corning - granulácia
Práca: aktualizácia Foxboro I/A Series 4.2 na 6.2 bez prerušenia prevádzky

Systém: Foxboro I/A Series