Procus

Jadrová energetika


Projekt: Jadrová elektráreň Mochovce
Práca: Kompletizácia a uvedenie do prevádzky

System: Teleperm XS, T2000

Projekt: Jadrová elektráreň Taishan
Práca: Testovacie procedúry pre EPR pri uvádzaní do prevádzky

System: Teleperm XS, MS-Access a MS-Excel databázy

Projekt: Jadrová elektráreň Mochovce
Práca: Podpora manažmentu v oblasti uvedenia do prevádzky jednotiek 3 a 4

System: -

Systém riadenia reaktora
Software: implementácia systému riadenia reaktora a bezpečnostného systému pomocou funkčných diagramov, kontrola dát pomocou MS Access/Excel

Hardware: projektová dokumentácia pre výrobu TXS bezpečnostných rozvádzačov